logo

Агенција за промоција и поддршка на туризмот

 

СУБВЕНЦИИ / SUBSIDIES
 
 
Консолидиран Правилник за начинот, видот и висината на субвенциите
(96 KB), 14.06.2018,

Упатството за поднесување на барања за субвенционирање на странски организиран туристички промет
(280 KB), 14.06.2018,

Правилникот за начинот, видот и висината на субвенциите 2014
(250 KB), 18.06.2018,

Правилник за дополнување на Правилникот за начинот, видот и висината на субвенциите - измени во 2015
(71 KB), 18.06.2018,

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, видот и висината на субвенциите, измени во 2016 година
(72 KB), 18.06.2018,

Известување за прием на документи
(56 KB), 14.06.2018,

Документи за аплицирање за субвенции автобуски превоз
(2352 KB), 14.06.2018,

Документи за аплицирање за субвенции авионски превоз
(2963 KB), 14.06.2018,

Документи за аплицирање за субвенции за кружни тури
(4090 KB), 14.06.2018,
Subsidies
 
Rulebook for the method, type and amount of subventions
(334 KB), 17.04.2018,

Rulebook on the modifications and amendments of the rulebook for the manner, type and amount of subsidies
(111 KB), 17.04.2018,

Guidelines for modifications and amendments to the instruction on the manner, type and the amount of subsidies
(102 KB), 17.04.2018,

Consolidated rulebook on the manner of granting, type and amount of subsidies
(137 KB), 23.04.2018,