logo

Агенција за промоција и поддршка на туризмот

 

КОНТАКТ
 

Информации:
info@tourismmacedonia.gov.mk 

 

 

Директор:
Љупчо Јаневски
director@tourismmacedonia.gov.mk

 

 

Односи со јавност:

promotion@tourismmacedonia.gov.mk

info@tourismmacedonia.gov.mkСектор поддршка:
Зоран Николовски

support@tourismmacedonia.gov.mk 

 

 

Субвенции:
Дијана Гогоска 
subsidies@tourismmacedonia.gov.mk  

 

Tелефон:

Скопје:

02 32 23 101 - Централа

02 32 23 146 - Кабинет на Директор

 


Струга:
046  789 428

 

Адреса во Скопје:
Дебарца 2,
1000 Скопје, Македонија

 

Адреса во Струга:
Боро Хаџиески Путе 1/1 - 1
6330 Струга, Македонија

 

 

Контакт информации за вработените на АППТ