logo

Агенција за промоција и поддршка на туризмот

 

ОСТВАРЕНИ КОНТАКТИ НА АППТ СО ТУРОПЕРАТОРИ
 
 
Англија
(29 KB), 08.04.2016,

Италија
(46 KB), 08.04.2016,

Русија
(23 KB), 08.04.2016,

Бугарија
(22 KB), 22.06.2015,

Србија
(36 KB), 08.07.2015,

Германија
(22 KB), 08.07.2015,

Австрија
(17 KB), 22.06.2015,

Бугарија
(19 KB), 24.02.2015,

Русија
(48 KB), 29.04.2015,

Србија
(14 KB), 26.02.2015,

Турција
Турција (15 KB), 23.02.2015,

Германија
(11 KB), 04.08.2015,

Романија
(12 KB), 29.10.2014,

Русија
(14 KB), 27.10.2014,

Словенија
(12 KB), 27.10.2014,

Босна
(11 KB), 27.10.2014,

UK
(14 KB), 27.10.2014,

Албанија
(11 KB), 27.10.2014,

Финска
(12 KB), 27.10.2014,

Јапонија
(13 KB), 27.10.2014,

Италија
(14 KB), 27.10.2014,

Норвешка
(11 KB), 27.10.2014,

Полска
(12 KB), 29.10.2014,

Белгија
(11 KB), 29.10.2014,

Други
(103 KB), 21.10.2014,

Барцелона 2016 година
(14 KB), 08.05.2017,

Берлин 2016 година
(14 KB), 08.05.2017,

Брисел 2016 година
(10 KB), 08.05.2017,

Измир 2016 година
(10 KB), 08.05.2017,

Италија 2016 година
(10 KB), 08.05.2017,

Косово 2016 година
(9 KB), 08.05.2017,

Англија 2016 година
(14 KB), 08.05.2017,

Полска 2016 година
(10 KB), 08.05.2017,

Романија 2016 година
(10 KB), 08.05.2017,

Русија 2016 година
(10 KB), 08.05.2017,

Словенија 2016 година
(10 KB), 08.05.2017,

Јапонија 2016 година
(13 KB), 08.05.2017,

Унгарија 2016 година
(10 KB), 08.05.2017,

Франција 2016 година
(9 KB), 08.05.2017,

Холандија 2016 година
(10 KB), 08.05.2017,

 

 -> ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ВО ФАЗА НА ДОПОЛНУВАЊЕ СО СОДРЖИНА