logo

Агенција за промоција и поддршка на туризмот

 


Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ја негува релацијата со стопанството

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ја негува релацијата со стопанството

 

 

            Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија заедно со претставници од Проектот ИМЕ  финансиран  од  “ Swisscontact” Швајцарија одржаа  средба  со претставници од Општина Охрид, туристичкиот кластер, локалната туристичка комора, туристички агенции, туроператори и од представници од хотелиерската  асоцијација - ХОТАМ.

            На  состанокот  се  презентираше 4 - годишната програма од  ИМЕ Проектот (Increasing Market Employability) за  развивање  на  Охрид  како  препознатлива  туристичка дестинација која  ке  ја  реализира  фондацијата „ Swisscontact „  заедно со Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија.

“Меѓу активностите кои ги реализираме многу значаен сегмент е и постојаната комуникација со туристичкото стопанство. Остваривме контакт во Охрид токму со нив и разговаравме за проектот за развивање на Охрид како позната туристичка дестинација, кој пак е во соработка со фондацијата “Swisscotact”.  На состанокот беше разгледана и можноста за претставување на Охрид, Македонија и регионот на меѓународната конференција за активен туризам која ќе се оддржи во Мај 2016 во Охрид” – изјави г-дин Кристијан Џамбазовски, Директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.

 

 

 

 

            Овој проект се однесува на пет годишна техничка соработка и има за цел зголемување на вработувањата. Консеквентно тоа ќе доведе до зголемени можности за пристојно вработување и зголемени приходи за младите, развој на секторот и зголемен раст на компаниите преку пристап до нови пазари, едукација и подобрување на вештините во секторот, но и  подобрување на регулаторната политика за раст на компаниите од приватниот сектор.

            Во годишниот план на ИМЕ Проектот е најавена поддршка на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот која е  организатор  заедно со УСАИД  на  најголемиот настан најавен за следната година – Adventure Next Balkans.

 

 

 

            На  средбата воедно се  договори и однапред предвидената соработка на “Swisscontact”  и Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот  со  другите локални чинители од областа на  туризмот  и локалните  власти. Со оваа соработка ќе се детектираат слабостите во туризмот и ќе се пристапи кон нивно решавање.

Назад 

Креиран од irenat на 11.05.2015