logo

Агенција за промоција и поддршка на туризмот

 


Оддржана првата седница на новиот Управен одбор на АППТ

Оддржана првата седница на новиот Управен одбор на АППТ

 

На 15-ти јануари 2018 година, се одржа првата седница на Управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија, свикана од директорот Александар Донев. На истата за претседател на Управниот одбор од страна на сите членови беше избран г-дин Шофкет Хазари.

 

На првата седница на Управниот одбор беше отворена дискусија за годишната програма на Агенцијата за промоција и поддршка на туризам за 2018 година. Програмата беше целосно разгледана од страна на сите членови и за истата беше спроведено гласање на кое се констатираше дека Агенцијата за промоција и поддршка на туризам има одобрение да постапува по истата. Управниот одбор ќе продолжи да зазема ставови по прашања од значење за спроведување на утврдени политики и принципи за развој и работа на Агенцијата за промоција и поддршка на туризам и ќе продолжи да учествуваат во комисиите и советодавните тела на Управниот одбор во кои не се членови и ќе изнесуваат мислења и предлози за прашања за кои се расправа на седниците.

 

На седницата се дискутираше и за проблемите со кои се соочува Агенцијата, за препреките за кои треба генерално заедно да изнајдеме решение, како и за предизвиците и трендовите во туризмот.

Назад 

Креиран од Mevludin.S на 15.01.2018