logo

Агенција за промоција и поддршка на туризмот

 


Tрадиционално промовирање на македонските убавини на најголемиот саем за туризам во регионот

Tрадиционално промовирање на македонските убавини на еден од најголемите саеми за туризам во регионот ”HOLIDAY&SPA EXPO” во Софија
Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија со репрезентативен штанд кој ги отсликува убавините  на нашата земја и оваа година учествува на интернационалниот саем за туризам ”HOLIDAY&SPA EXPO” во Софија, Бугарија. Саемското претставување во Софија е од 14-ти до 16-ти февруари, а целта е да се подобри промоцијата на македонскиот туристички производ на бугарскиот пазар и да се зголеми протокот на бугарски туристи во текот на цела година.

 


Во духот на  добрососедство е подобрување на работната клима што е предуслов за развој на туристичкиот сектор, а Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија на саемот во Бугарија покажа дека е отворена за отпочнување на соработка и размена на искуства со чинителите од бугарскиот туристички пазар. Во контекст на ова, Директорот на АППТ, г-дин Љупчо Јаневски се сретна со бројни бугарски тур-оператори, асоцијации и здруженија на региони и општини за меѓугранична туристичка соработка и воедно оствари дополнителна промоција на земјава преку интервјуа за бугарски медиуми меѓу кои и националното бугарско радио.


Штандот на Македонија е место каде претставници од приватниот сектор меѓу кои, ТО Фибула, НАИТМ - Национална асоцијација за дојдовен туризам, ХОТАМ, Хотел Гогов – Пехчево, Климетица, Силекс, Матропол, Гранит - Охрид, Хотел Парк-Скопје, Сириус – Струмица, Изгрев - Струга, ЕЛЕМ турс, ЈСП турс, винарија Попова Кула, ТА Бадемтурс и други, ги претставија атрактивните туристички производи од нашата земја и ги разгледаа можностите за зголемување на туристичкиот промет на бугарски туристи и продолжување на туристичката сезона.

 


Според статистичките податоци, бугарските туристи најмногу патуваат во Југозападниот и Скопскиот регион, поточно Охрид и Скопје се најатрактивните дестинации во Македонија кои бугарските туристи ги посетуваат за време на одморите, иако преферираат и екскурзии во винскиот регион, како и посета на културни знаменитости,  традиционални манифестации, спортски настани и бизнис патувања. Во изминативе пет години регистрирано е континуирано зголемување на бугарски туристи, а во перодот јануари-декември 2017 година, споредбено со истиот период 2016 година, бројот на бугарски туристи е зголемен за 24%, додека ноќевањата бележат раст за 25% за истиот период.

 

 

Оваа година е 35-тото издание на интернационалниот саем за туризам ”HOLIDAY&SPA EXPO” во Софија. Првиот ден од саемот е отворен само за професионалци во туристичката индустрија на кои им се овозможува удобна работна средина со цел подобро  вмрежување со тековните партнери и запознавање на нови. Секоја година, “HOLIDAY&SPA EXPO” е домаќин на повеќе од 350 изложувачи и над 20.000 професионалци од туристичката индустрија - учесници, посетители и гости.

Назад 

Креиран од Mevludin.S на 15.02.2018